نام نوع سایز تولید کننده قیمت
قیمت تیرآهن IPE 14 نورد فولاد یزد احرامیان قیمت تیرآهن 14 نورد فولاد یزد احرامیان 0 تومان
ورق سیاه 25 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 25 فولاد کاویان 0 تومان
قیمت نبشی سایز 3×40×40 شکفته (6 متری) قیمت نبشی 3×40×40 شکفته 0 تومان
قیمت ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 3 قیمت ورق ST52 3 فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
قیمت ورق استیل نسوز 309 چین ضخامت 1 ورق استیل نسوز 309 1 چین 0 تومان
قیمت لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 20 چین قیمت لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ چین 0 تومان
قیمت لوله مانیسمان 8 اینچ رده 40 چین قیمت لوله مانیسمان 8 اینچ چین 0 تومان
قیمت لوله درزدار 1 اینچ ضخامت 2.5 یاران قیمت لوله درزدار 1 اینچ یاران 0 تومان
نام نوع سایز تولید کننده قیمت
قیمت ورق روغنی 2 عرض 1250 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 2 غرب آسیا 25,800 تومان
قیمت ورق روغنی 2 عرض 1000 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 2 غرب آسیا 25,900 تومان
قیمت ورق روغنی 1.5 عرض 1250 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 1.5 غرب آسیا 25,800 تومان
قیمت ورق روغنی 1.5 عرض 1000 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 1.5 غرب آسیا 26,000 تومان
قیمت ورق روغنی 1.25 عرض 1250 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 1.25 غرب آسیا 25,700 تومان
قیمت ورق روغنی 1.25 عرض 1000 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 1.25 غرب آسیا 25,700 تومان
قیمت ورق روغنی 1 عرض 1250 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 1 غرب آسیا 25,700 تومان
قیمت ورق روغنی 1 عرض 1000 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 1 غرب آسیا 25,800 تومان
نام نوع سایز تولید کننده قیمت
ورق سیاه 25 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 25 فولاد کاویان 0 تومان
قیمت ورق سیاه 15 عرض 1500 فابریک فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه 15 فولاد مبارکه اصفهان 24,500 تومان
قیمت ورق سیاه 15 عرض 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه 15 فولاد مبارکه اصفهان 24,500 تومان
قیمت ورق سیاه 12 عرض 1500 فابریک فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان 24,500 تومان
قیمت ورق سیاه 12 عرض 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه 12 فولاد مبارکه اصفهان 24,500 تومان
قیمت ورق سیاه 10 عرض 1500 فابریک فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه 10 فولاد مبارکه اصفهان 24,900 تومان
قیمت ورق سیاه 10 عرض 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه 10 فولاد مبارکه اصفهان 24,900 تومان
قیمت ورق سیاه 8 عرض 1500 فابریک فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه 8 فولاد مبارکه اصفهان 24,500 تومان
نام نوع سایز تولید کننده قیمت
قیمت تیرآهن IPE 14 نورد فولاد یزد احرامیان قیمت تیرآهن 14 نورد فولاد یزد احرامیان 0 تومان
قیمت تیرآهن IPE 16 نورد کوثر اهواز قیمت تیرآهن IPE 16 کوثر اهواز 2,450,000 تومان
قیمت تیرآهن IPE 14 نورد کوثر اهواز قیمت تیرآهن 14 کوثر اهواز 1,940,000 تومان
قیمت تیرآهن IPE 27 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن 27 آریان فولاد (آرین) 0 تومان
قیمت تیرآهن IPE 24 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن 24 آریان فولاد (آرین) 0 تومان
قیمت تیرآهن IPE 22 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن IPE 22 آریان فولاد (آرین) 0 تومان
قیمت تیرآهن IPE 20 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد (آرین) 3,950,000 تومان
قیمت تیرآهن IPE 18 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن 0 تومان
نام نوع سایز تولید کننده قیمت
قیمت میلگرد آجدار 25 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 25 فولاد سیادن ابهر 14,100 تومان
قیمت میلگرد آجدار 22 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 22 فولاد سیادن ابهر 14,100 تومان
قیمت میلگرد آجدار 20 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 20 فولاد سیادن ابهر 14,100 تومان
قیمت میلگرد آجدار 18 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 18 فولاد سیادن ابهر 14,100 تومان
قیمت میلگرد آجدار 16 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 16 فولاد سیادن ابهر 14,100 تومان
قیمت میلگرد آجدار 14 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 14 فولاد سیادن ابهر 13,700 تومان
قیمت میلگرد آجدار 12 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 12 فولاد سیادن ابهر 14,200 تومان
قیمت میلگرد آجدار 12 فولاد سیادن ابهر (A2) قیمت میلگرد 12 فولاد سیادن ابهر 14,100 تومان
نام نوع سایز تولید کننده قیمت
قیمت نبشی سایز 3×40×40 شکفته (6 متری) قیمت نبشی 3×40×40 شکفته 0 تومان
قیمت نبشی سایز 10×100×100 جویا نورد قیمت نبشی 10 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 8×100×100 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 8 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 8×80×80 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 8 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 7×80×80 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 7 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 7×70×70 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 7 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 6×70×70 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 6 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 5×70×70 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 5 فولاد تهران 0 تومان
نام نوع سایز تولید کننده قیمت
قیمت ناودانی 22 اروپایی (12 متری) قیمت ناودانی 22 فولاداروپایی 23,000 تومان
قیمت ناودانی 18 اروپایی (12 متری) قیمت ناودانی 18 فولاداروپایی 21,000 تومان
قیمت ناودانی 16 اروپایی (12 متری) قیمت ناودانی 16 فولاداروپایی 15,700 تومان
قیمت ناودانی 14 اروپایی (12 متری) قیمت ناودانی 14 فولاداروپایی 15,000 تومان
قیمت ناودانی 12 اروپایی (12 متری) قیمت ناودانی 12 فولاداروپایی 15,000 تومان
قیمت ناودانی 10 اروپایی (12 متری) قیمت ناودانی 10 فولاداروپایی 15,000 تومان
قیمت ناودانی 12 اشتهارد (6 متری) قیمت ناودانی 12 اشتهارد 14,700 تومان
قیمت ناودانی 10 اشتهارد (6 متری) قیمت ناودانی 10 اشتهارد 14,500 تومان
نام نوع سایز تولید کننده قیمت
قیمت پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 |پروفیل نیکان پروفیل قیمت پروفیل 507 نیکان پروفیل 24,000 تومان
قیمت پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2.5 |نیکان پروفیل قیمت پروفیل 509 نیکان پروفیل 24,000 تومان
قیمت پروفیل سپری 507 ضخامت 2 |پروفیل پرشین فولاد آریا قیمت پروفیل 507 پرشین فولاد آریا 24,000 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2.6×135×135 |نیکان پروفیل قیمت پروفیل 2.6×135×135 نیکان پروفیل 23,000 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2.8×135×135 |نیکان پروفیل |02166675933 قیمت پروفیل 2.8×135×135 نیکان پروفیل 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 3×135×135 |نیکان پروفیل قیمت پروفیل 3×135×135 نیکان پروفیل 23,000 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 3.5×135×135 |نیکان پروفیل قیمت پروفیل 3.5×135×135 نیکان پروفیل 23,000 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 4×135×135 |نیکان پروفیل قیمت پروفیل 4×135×135 نیکان پروفیل 23,000 تومان
کارشناس های آهن ملت
دسترسی سریع به کارشناسان آهن ملت از بخش ذیل امکان پذیر است
اشکان ورمقانی
کارشناس فروش ورق
09362870166
اکبر ولی زاده
کارشناس فروش میلگرد
02166675936
فریبرز منصف
کارشناس فروش تیرآهن
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش نبشی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش ناودانی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش لوله
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش پروفیل
09196594759
فریبرز منصف
مدیر فروش
09196594759
فریبرز منصف
مدیر فروش
09196594759
ما با شما تماس میگیریم
کافیست فرم های زیر را تکمیل کنید تا با شما تماس بگیریم

تحریریه آهن ملت

مشاهده بیشتر