اکسین اهواز

قیمت اکسین اهواز
تاریخ آخرین بروزرسانی : 3 هفته پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
ورق سیاه 40 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین ورق 40 فولاد اکسین 0 تومان
ورق سیاه 35 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین ورق 35 فولاداکسین تومان
ورق سیاه 30 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین ورق 30 فولاد اکسین 26,000 تومان
ورق سیاه 25 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین ورق 25 فولاد اکسین 26,700 تومان
ورق سیاه 20 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین ورق 20 فولاد اکسین 25,900 تومان
ورق سیاه 15 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین ورق 15 فولاد اکسین 26,700 تومان
ورق سیاه 12 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین ورق 12 فولاد اکسین 26,800 تومان
ورق سیاه ۱۰ فابریک ۲۰۰۰ فولاد اکسین ورق 10 فولاداکسین 23,500 تومان