بهفلز

قیمت بهفلز
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت لوله 5 داربستی 16 کیلوای بهفلز 5 بهفلز 24,000 تومان
قیمت لوله 5 داربستی 14.5 کیلوای بهفلز 5 بهفلز 23,600 تومان