صنعت ماهان

قیمت صنعت ماهان
تاریخ آخرین بروزرسانی : 4 هفته پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت نبشی سایز 8×80×80 پروفیل صنعت ماهان (6 متری) قیمت نبشی 8 صنعت ماهان 0 تومان
قیمت تیرآهن IPE 18 پروفیل صنعت ماهان قیمت تیرآهن 18 صنعت ماهان 3,100,000 تومان
قیمت تیرآهن IPE 16 پروفیل صنعت ماهان قیمت تیرآهن 16 2,450,000 تومان
تیرآهن IPE 14 پروفیل صنعت ماهان قیمت تیرآهن 14 صنعت ماهان 1,800,000 تومان