فولاد آریا

قیمت فولاد آریا
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت پروفیل (قوطی) 2×40×80 پرشین فولاد آریا 2×40×80 پرشین فولاد آریا 14,000 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2×30×50 پرشین فولاد آریا 2×30×50 پرشین فولاد آریا 24,000 تومان