فولاد فایکو

قیمت فولاد فایکو
تاریخ آخرین بروزرسانی : 4 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت تیرآهن IPE 24 فابریک فایکو قیمت تیرآهن 24 فایکو 0 تومان
قیمت تیرآهن IPE 22 فابریک فایکو قیمت تیرآهن 22 فایکو 0 تومان
قیمت تیرآهن IPE 20 فابریک فایکو قیمت تیرآهن 20 فایکو 3,950,000 تومان
قیمت تیرآهن IPE 18 فابریک فایکو قیمت تیرآهن 18 فایکو 3,100,000 تومان
قیمت تیرآهن IPE 16 فابریک فایکو قیمت تیرآهن 16 فایکو 2,470,000 تومان
قیمت تیرآهن IPE 14 فایکو قیمت تیرآهن 14 فایکو 2,100,000 تومان