هفت الماس

قیمت هفت الماس
تاریخ آخرین بروزرسانی : 4 ساعت پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق رنگی سفید یخچالی 0.18 عرض 1000 چین ورق 0.18 چین 36,000 تومان
قیمت ورق رنگی سفال 0.18 عرض 1000 چین ورق 0.18 چین 36,000 تومان
قیمت ورق رنگی بنفش 0.18 عرض 1000 چین ورق 0.18 چین 0 تومان
قیمت ورق رنگی آبی 0.7 عرض 1250 هفت الماس ورق 0.7 هفت الماس 31,500 تومان
قیمت ورق رنگی قرمز 0.55 عرض 1250 هفت الماس ورق 0.55 هفت الماس 35,500 تومان
قیمت ورق رنگی آبی 0.45 عرض 1000 هفت الماس ورق 0.45 هفت الماس 35,200 تومان
قیمت ورق رنگی آبی 0.4 عرض 1000 هفت الماس ورق 0.4 هفت الماس 36,000 تومان
قیمت ورق رنگی آبی 0.35 عرض 1250 هفت الماس ورق 0.35 هفت الماس 36,000 تومان