کارخانه ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

قیمت کارخانه ورق خودرو چهارمحال و بختیاری
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 شهرکرد قیمت ورق 0.6 شهرکرد 28,900 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 شهرکرد قیمت ورق 0.5 خودرو شهرکرد 29,900 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 شهرکرد قیمت ورق 2 خودرو شهرکرد 28,700 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 شهرکرد قیمت ورق 1.5 خودرو شهرکرد 27,700 تومان
 قیمت ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1000 شهرکرد قیمت ورق 1.25 خودرو شهرکرد 27,100 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 شهرکرد قیمت ورق 1 خودرو شهرکرد 27,400 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 شهرکرد قیمت ورق 0.9 خودرو شهرکرد 27,200 تومان
قیمت ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 خودرو شهرکرد قیمت ورق 0.8 خودرو شهرکرد 27,900 تومان