کوثراهواز

قیمت کوثراهواز
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت تیرآهن IPE 16 نورد کوثر اهواز قیمت تیرآهن 16 کوثر اهواز 2,450,000 تومان
قیمت تیرآهن IPE 14 نورد کوثر اهواز قیمت تیرآهن 14 کوثر اهواز 1,940,000 تومان