اشتهارد

قیمت اشتهارد
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ناودانی 12 اشتهارد (6 متری) قیمت ناودانی 12 اشتهارد 14,700 تومان
قیمت ناودانی 10 اشتهارد (6 متری) قیمت ناودانی 10 اشتهارد 14,500 تومان
قیمت ناودانی 6 اشتهارد (6 متری) قیمت ناودانی 6 فولاداشتهارد 14,500 تومان