الماس یزد

قیمت الماس یزد
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 ماه پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ناودانی 16 سبک الماس یزد (6 متری) قیمت ناودانی 16 الماس یزد 15,700 تومان
قیمت ناودانی 14 سبک الماس یزد (6 متری) قیمت ناودانی 14 الماس یزد 14,700 تومان
قیمت ناودانی 12 سبک الماس یزد (6 متری) قیمت ناودانی 12 الماس یزد 14,700 تومان
قیمت ناودانی 10 سبک الماس یزد (6 متری) قیمت ناودانی 10 الماس یزد 14,500 تومان