ذوب آهن

قیمت ذوب آهن
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 سال پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد 20 آجدار A3 قیمت میلگرد 12 کارخانه تهران ذوب آهن اصفهان 390,000 تومان
میلگرد 14 آجدار A3 قیمت میلگرد 14 کارخانه تهران ذوب آهن اصفهان 135,000 تومان
میلگرد 12 آجدار A3 قیمت میلگرد 12 کارخانه تهران ذوب آهن اصفهان 5 تومان