قیمت استیل نگیر 304

قیمت ورق استیل نگیر 304

در لیست محصولات زیر به همراه انواع ضخامت آن موجود می باشد. در لیست زیر می توانید قیمت ورق استیل 304 نگیر را به همراه آخرین تاریخ ویرایش شده آن مشاهده کنید. برای مشاهده قیمت روز ورق استیل 304 نگیر به همراه نمودار نوسانات قیمت آن می توانید روی محصول مورد نظر خود کلیک کنید تا به صفحه محصول هدایت شوید. در این صفحه علاوه بر ویژگی های ورق استیل 304 نگیر م ی توانید آخرین قیمت ورق استیل 304 نگیر را همراه با نمودار قیمت آن مشاهده کنید.

ورق استیل 304

ورق استیل نگیر 304 از انواع ورق استیل ضد زنگ یا فولاد استنلس استیل می باشد. ورق استیل نگیر 304 دارای 10 الی 30 درصد کروم می باشد و در برابر خوردگی، زنگ زدگی و حرارت مقاوم می باشد.   ورق استیل 304، ورق استیل نسوز می باشد. و دارای 8 درص نیکل می باشد. ورق استیل نگیر 304 به دلیل درصد پایین کربن دارای قابلیت بالای جوشکاری، فرم دهی و سخت کاری با عملیات حرارتی می باشند. از آنجا که این نوع ورق خاصیت مغناطیس ندارد به آن ورق استیل نگیر می گویند.
قیمت ورق استیل 304 نگیر با ضخامت های مختلف متفاوت است.

قیمت قیمت استیل نگیر 304
تاریخ آخرین بروزرسانی : 3 هفته پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق استیل نگیر 304 رول 1500 ضخامت 8 قیمت استیل نگیر 304 8 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 رول 1250 ضخامت 8 قیمت استیل نگیر 304 8 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 رول 1000 ضخامت 8 قیمت استیل نگیر 304 8 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 رول 1500 ضخامت 6 قیمت استیل نگیر 304 6 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 رول 1250 ضخامت 6 قیمت استیل نگیر 304 6 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر304 رول 1000 ضخامت 6 قیمت استیل نگیر 304 6 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 رول 1500 ضخامت 5 قیمت استیل نگیر 304 5 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 رول 1250 ضخامت 5 قیمت استیل نگیر 304 5 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 رول 1000 ضخامت 5 قیمت استیل نگیر 304 5 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 رول 1500 ضخامت 4 قیمت استیل نگیر 304 4 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 رول 1250 ضخامت 4 قیمت استیل نگیر 304 4 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 رول 1000 ضخامت 4 قیمت استیل نگیر 304 4 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 رول 1500 ضخامت 3 قیمت استیل نگیر 304 3 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 رول 1250 ضخامت 3 قیمت استیل نگیر 304 3 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 رول 1000 ضخامت 3 قیمت استیل نگیر 304 3 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 رول 1250 ضخامت 2.5 قیمت استیل نگیر 304 2.5 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 رول 1000 ضخامت 2.5 قیمت استیل نگیر 304 2.5 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 رول 1250 ضخامت 2 قیمت استیل نگیر 304 2 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 رول 1000 ضخامت 2 قیمت استیل نگیر 304 2 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 رول 1250 ضخامت 1.5 قیمت استیل نگیر 304 1.5 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 رول 1250 ضخامت 1.25 قیمت استیل نگیر 304 1.25 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 رول 1250 ضخامت 1 قیمت استیل نگیر 304 1 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 رول 1000 ضخامت 1.25 قیمت استیل نگیر 304 1.25 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 رول 1000 ضخامت 1 قیمت استیل نگیر 304 1 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304چین شیت ضخامت 40 قیمت استیل نگیر 304 40 چین 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 چین شیت ضخامت 30 قیمت استیل نگیر 304 30 چین 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 چین شیت ضخامت 25 قیمت استیل نگیر 304 25 چین 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 چین شیت ضخامت 20 قیمت استیل نگیر 304 20 چین 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 چین شیت ضخامت 15 قیمت استیل نگیر 304 15 چین 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 چین شیت ضخامت 12 قیمت استیل نگیر 304 12 چین 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 چین شیت ضخامت 10 قیمت استیل نگیر 304 10 چین 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 چین شیت ضخامت 8 قیمت استیل نگیر 304 8 چین 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 چین شیت ضخامت 6 قیمت استیل نگیر 304 6 چین 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 چین شیت ضخامت 5 قیمت استیل نگیر 304 5 چین 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 چین شیت ضخامت 4 قیمت استیل نگیر 304 4 چین 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 چین شیت ضخامت 3 قیمت استیل نگیر 304 3 چین 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 304 چین شیت ضخامت 1 قیمت استیل نگیر 304 1 چین 0 تومان