قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه در سایت آهن ملت (بازرگانی توان کاوش شکیبا)با توجه به نوسانات بازار هر روز بروزرسانی میشود. در روزهایی که نوسان بازار شدید باشد به دلیل ثابت نبودن قیمت نمیتوان قیمت رو را در سایت قرار داد از این رو حتما لازم است در هنگام  مشاهده ی قیمت ورق سیاه به تاریخ بروزرسانی توجه شود.
جهت مشاهده ورق سیاه و انواع آن کلیک کنید. جهت مشاهده قیمت ورق سیاه , قیمت روز ورق سیاه , ورق سیاه گیلان , ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان , ورق سیاه قطعات , ورق سیاه 1/5 میل , ورق سیاه اهواز , نمودار قیمت ورق سیاه به سایت آهن ملت مراجعه نمایید. برای مشاهده جدول وزنی ورق سیاه کلیک نمایید.

قیمت قیمت ورق سیاه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 4 هفته پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق سیاه 25 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 25 فولاد کاویان 23,000 تومان
قیمت ورق سیاه 15 عرض 1500 فابریک فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه 15 فولاد مبارکه اصفهان 24,500 تومان
قیمت ورق سیاه 15 عرض 1500 رول فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه 15 فولاد مبارکه اصفهان 24,500 تومان
قیمت ورق سیاه 12 عرض 1500 فابریک فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان 24,500 تومان
قیمت ورق سیاه 12 عرض 1500 رول فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه 12 فولاد مبارکه اصفهان 24,500 تومان
قیمت ورق سیاه 10 عرض 1500 فابریک فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه 10 فولاد مبارکه اصفهان 24,900 تومان
قیمت ورق سیاه 10 عرض 1500 رول فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه 10 فولاد مبارکه اصفهان 24,900 تومان
قیمت ورق سیاه 8 عرض 1500 فابریک فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه 8 فولاد مبارکه اصفهان 24,500 تومان
قیمت ورق سیاه 8 عرض 1500 رول فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه 8 فولاد مبارکه اصفهان 24,500 تومان
قیمت ورق سیاه 6 عرض 1500 فابریک فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه 6 فولاد مبارکه اصفهان 24,500 تومان
قیمت ورق سیاه 6 عرض 1500 رول فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه 6 فولاد مبارکه اصفهان 24,500 تومان
قیمت ورق سیاه 6 عرض 1500 رول فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه 6 فولاد مبارکه اصفهان 24,900 تومان
قیمت ورق سیاه 5 عرض 1500 رول فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه 5 فولاد مبارکه اصفهان 24,500 تومان
قیمت ورق سیاه 4 عرض 1500 رول فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه 4 فولاد مبارکه اصفهان 22,800 تومان
قیمت ورق سیاه 3 عرض 1500 رول فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان 22,200 تومان
قیمت ورق سیاه 2.5 عرض 1250 رول فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه 2.5 فولاد مبارکه اصفهان 22,800 تومان
قیمت ورق سیاه 2 عرض 1250 رول فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان 23,500 تومان
قیمت ورق سیاه 2 عرض 1000 رول فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان 23,800 تومان
قیمت ورق سیاه 40 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 40 فولاد کاویان 22,300 تومان
قیمت ورق سیاه 30 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 30 فولاد کاویان 22,300 تومان
قیمت ورق سیاه 25 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 25 فولاد کاویان 23,300 تومان
قیمت ورق سیاه 20 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 20 فولاد کاویان 23,300 تومان
قیمت ورق سیاه 15 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 15 فولاد کاویان 24,300 تومان
قیمت ورق سیاه 12 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 12 فولاد کاویان 24,300 تومان
قیمت ورق سیاه 10 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 10 فولاد کاویان 24,900 تومان
قیمت ورق سیاه 15 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 15 فولاد کاویان 24,000 تومان
قیمت ورق سیاه 12 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 12 فولاد کاویان 27,500 تومان
قیمت ورق سیاه 10 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 10 فولاد کاویان 28,000 تومان
قیمت ورق سیاه 8 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 8 فولاد کاویان 29,000 تومان
قیمت ورق سیاه 40 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 40 فولاد اکسین 0 تومان
قیمت ورق سیاه 35 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 35 فولاد اکسین 26,000 تومان
قیمت ورق سیاه 30 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 30 فولاد اکسین 26,500 تومان
قیمت ورق سیاه 25 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 25 فولاد اکسین 27,500 تومان
قیمت ورق سیاه 20 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 20 فولاد اکسین 26,000 تومان
قیمت ورق سیاه 15 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 15 فولاد اکسین 27,000 تومان
قیمت ورق سیاه 12 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 12 فولاد اکسین 27,500 تومان
قیمت ورق سیاه 10 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 10 فولاد اکسین 28,000 تومان
قیمت ورق سیاه 8 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین قیمت ورق سیاه 8 فولاد اکسین 29,000 تومان