قیمت ورق شادولاین

قیمت ورق شادولاین

قیمت ورق شادولاین در سایت آهن ملت (بازرگانی توان کاوش شکیبا)با توجه به نوسانات بازار هر روز بروزرسانی میشود. در روزهایی که نوسان بازار شدید باشد به دلیل ثابت نبودن قیمت نمیتوان قیمت روز را در سایت قرار داد از این رو حتما لازم است در هنگام  مشاهده ی  قیمت به تاریخ بروزرسانی توجه شود.
برای مشاهده ورق شادولاین و انواع آن کلیک کنید..
جهت مشاهده قیمت ورق شادولاین , ورق شادولاین رنگی،ورق شیروانی شادولاین،قیمت روز ورق شادولاین،لیست قیمت ورق شادولاین،ورق آلومینیوم شادولاین به سایت آهن ملت مراجعه نمایید.

قیمت قیمت ورق شادولاین
تاریخ آخرین بروزرسانی : 4 هفته پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق شیروانی گالوانیزه 0.3 عرض 1250 طرح ذوزنقه قیمت ورق رنگی 0.3 34,500 تومان
قیمت ورق شیروانی گالوانیزه 0.3 عرض 1000 طرح ذوزنقه قیمت ورق رنگی 0.3 34,500 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 1 عرض 1250 طرح شادولاین قیمت ورق شادولاین 1 34,800 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 1 عرض 1000 طرح شادولاین قیمت ورق شادولاین 1 34,800 تومان
قیمت ورق شیروانی گالوانیزه 1 عرض 1250 طرح شادولاین قیمت ورق رنگی 1 28,200 تومان
قیمت ورق شیروانی گالوانیزه 1 عرض 1000 طرح شادولاین قیمت ورق رنگی 1 28,400 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.9 عرض 1250 طرح شادولاین قیمت ورق شادولاین 0.9 35,000 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.9 عرض 1000 طرح شادولاین قیمت ورق شادولاین 0.9 35,000 تومان
قیمت ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1250 طرح شادولاین قیمت ورق رنگی 0.9 28,200 تومان
قیمت ورق شیروانی گالوانیزه 0.9 عرض 1000 طرح شادولاین قیمت ورق رنگی 0.9 28,500 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.8 عرض 1250 طرح شادولاین قیمت ورق شادولاین 0.8 35,000 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.8 عرض 1000 طرح شادولاین قیمت ورق شادولاین 0.8 35,000 تومان
قیمت ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1250 طرح شادولاین قیمت ورق رنگی 0.8 28,000 تومان
قیمت ورق شیروانی گالوانیزه 0.8 عرض 1000 طرح شادولاین قیمت ورق رنگی 0.8 28,000 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.7 عرض 1250 طرح شادولاین قیمت ورق شادولاین 0.7 33,000 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.7 عرض 1000 طرح شادولاین قیمت ورق شادولاین 0.7 28,600 تومان
قیمت ورق شیروانی گالوانیزه 0.7 عرض 1250 طرح شادولاین قیمت ورق رنگی 0.7 28,200 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.6 عرض 1250 طرح شادولاین قیمت ورق شادولاین 0.6 33,000 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.6 عرض 1000 طرح شادولاین قیمت ورق شادولاین 0.6 33,000 تومان
قیمت ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1250 طرح شادولاین قیمت ورق رنگی 0.6 28,500 تومان
قیمت ورق شیروانی گالوانیزه 0.6 عرض 1000 طرح شادولاین قیمت ورق رنگی 0.6 29,000 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1250 طرح شادولاین قیمت ورق شادولاین 0.5 33,800 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1000 طرح شادولاین قیمت ورق شادولاین 0.5 33,500 تومان
قیمت ورق شیروانی 0.5 عرض 1000 طرح شادولاین قیمت ورق شادولاین 0.5 30,300 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.4 عرض 1000 طرح شادولاین قیمت ورق شادولاین 0.4 35,000 تومان
قیمت ورق شیروانی 0.4 عرض 1000 طرح شادولاین قیمت ورق شادولاین 0.4 33,500 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.3 عرض 1250 طرح شادولاین قیمت ورق شادولاین 0.3 33,800 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.3 عرض 1000 طرح شادولاین قیمت ورق شادولاین 0.3 34,000 تومان
قیمت ورق شیروانی 0.3 عرض 1250 طرح شادولاین قیمت ورق شادولاین 0.3 30,800 تومان
قیمت ورق شیروانی 0.3 عرض 1000 طرح شادولاین قیمت ورق شادولاین 0.3 31,000 تومان