قیمت پروفیل ساختمانی

قیمت پروفیل ساختمانی

هیچ پروژه ساختمانی را نمی توان بدون استفاده از پروفیل به پایان رساند. در واقع این محصولات به صورت مقاطع طویل و توخالی می باشند که در ابعاد و اشکال مختلف تولید و به بازار عرضه می شوند. پروفیل های ساختمانی شامل انواع قوطی پروفیل در انواع ضخامت ها، لوله ها و یا پروفیل های باز و همچنین در جنس های متفاوت اعم از پروفیل های کامپوزیتی، آهنی و آلومینیومی می باشد. در دنیا این مقاطع مطابق با استانداردهای خاص واحد های صنعتی تولید می شود.

قیمت این محصولات نیز تابعی از عواملی من جمله قیمت ورق مورد استفاده در ساخت، هزینه های جانبی و کارگاهی، نوع روش ساخت، قیمت روز ارز و... می باشد. بر همین اساس روزانه قیمت می تواند متفاوت باشد که شما می توانید قیمت روز پروفیل ساختمانی و قیمت انواع پروفیل ساختمانی را از همین صفحه دریافت نمائید.

 

پروفیل ساختمانی

انواع مختلفی از مصالح ساختمانی در ساخت ساختمان به کار می روند که یکی از این مصالح پروفیل می باشد. برای تولید انواع پروفیل‌ ساختمانی روش های مختلفی وجود دارد که عبارتند از: روش نورد سرد و روش نورد گرم. در تولید پروفیل ساختمانی به روش نورد گرم شمش فولادی را در دماهای بسیار بالا نورد می کنند و محصول به دست آمده به شکل قوطی خواهد بود. محصولاتی که توسط این روش به دست می آیند عبارتند از: میلگرد، تسمه ورق، لوله، قوطی و سپری.

در روش تولید نورد سرد، ورق های فولادی را به وسیله پرس و خم کردن شکل می دهند. محصولاتی که توسط روش نورد سرد تولید می شوند را در مواردی مانند چارچوب درب ها، ناودانی و تیرهای سقف کاذب استفاده می کنند. اما روش دیگری نیز برای تولید پروفیل‌ ساختمانی وجود دارد که ترکیبی از روش نورد سرد و گرم بوده و به روش مرکب معروف است.

پروفیل ساختمانی چیست؟

قیمت قیمت پروفیل ساختمانی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 3 روز پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 برفیان آمل قیمت پروفیل ساختمانی 2 برفیان آمل 0 تومان
قیمت پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 برفیان آمل قیمت پروفیل ساختمانی 2 برفیان آمل 0 تومان
قیمت پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 برفیان آمل قیمت پروفیل ساختمانی 2 برفیان آمل 0 تومان
قیمت پروفیل سپری 507 ضخامت 2 برفیان آمل قیمت پروفیل ساختمانی 2 برفیان آمل 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2×40×100 برفیان آمل قیمت پروفیل ساختمانی 2×40×100 برفیان آمل 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2×90×90 برفیان آمل قیمت پروفیل ساختمانی 2×90×90 برفیان آمل 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2×40×80 برفیان آمل قیمت پروفیل ساختمانی 2×40×80 برفیان آمل 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2×70×70 برفیان آمل قیمت پروفیل ساختمانی 2×70×70 برفیان آمل 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2×30×60 برفیان آمل قیمت پروفیل ساختمانی 2×30×60 برفیان آمل 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2×30×50 برفیان آمل قیمت پروفیل ساختمانی 2×30×50 برفیان آمل 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2×40×40 برفیان آمل قیمت پروفیل ساختمانی 2×40×40 برفیان آمل 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2×20×40 برفیان آمل قیمت پروفیل ساختمانی 2×20×40 برفیان آمل 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2×20×30 برفیان آمل قیمت پروفیل ساختمانی 2×20×30 برفیان آمل 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2×20×20 برفیان آمل قیمت پروفیل ساختمانی 2×20×20 برفیان آمل 0 تومان
قیمت پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو قیمت پروفیل ساختمانی 2 کچو 0 تومان
قیمت پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو قیمت پروفیل ساختمانی 2 کچو 0 تومان
قیمت پروفیل سپری 507 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو قیمت پروفیل ساختمانی 2 کچو 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 4×130×130 تولیدی صنعتی کچو قیمت پروفیل ساختمانی 4×130×130 کچو 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 3.8×130×130 تولیدی صنعتی کچو قیمت پروفیل ساختمانی 3.8×130×130 کچو 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 3.5×130×130 تولیدی صنعتی کچو قیمت پروفیل ساختمانی 3.5×130×130 کچو 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 3.3×130×130 تولیدی صنعتی کچو قیمت پروفیل ساختمانی 3.3×130×130 کچو 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 3.2×130×130 تولیدی صنعتی کچو قیمت پروفیل ساختمانی 3.2×130×130 کچو 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 3×130×130 تولیدی صنعتی کچو قیمت پروفیل ساختمانی 3×130×130 کچو 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 3×90×90 تولیدی صنعتی کچو قیمت پروفیل ساختمانی 3×90×90 کچو 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 تولیدی صنعتی کچو قیمت پروفیل ساختمانی 2.5×40×80 کچو 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 تولیدی صنعتی کچو قیمت پروفیل ساختمانی 2.5×70×70 کچو 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تولیدی صنعتی کچو قیمت پروفیل ساختمانی 2.5×40×60 کچو 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2×30×50 تولیدی صنعتی کچو قیمت پروفیل ساختمانی 2×30×50 کچو 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2×40×40 تولیدی صنعتی کچو قیمت پروفیل ساختمانی 2×40×40 کچو 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2×30×30 تولیدی صنعتی کچو قیمت پروفیل ساختمانی 2×30×30 کچو 0 تومان
قیمت پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان قیمت پروفیل ساختمانی 2 پروفیل فولادی اصفهان 0 تومان
قیمت پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان قیمت پروفیل ساختمانی 2 پروفیل فولادی اصفهان 0 تومان
قیمت پروفیل سپری 507 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان قیمت پروفیل ساختمانی 2 پروفیل فولادی اصفهان 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 4×100×100 پروفیل فولادی اصفهان قیمت پروفیل ساختمانی 4×100×100 پروفیل فولادی اصفهان 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 3×50×100 پروفیل فولادی اصفهان قیمت پروفیل ساختمانی 3×50×100 پروفیل فولادی اصفهان 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 3×40×100 پروفیل فولادی اصفهان قیمت پروفیل ساختمانی 3×40×100 پروفیل فولادی اصفهان 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2.5×40×100 پروفیل فولادی اصفهان قیمت پروفیل ساختمانی 2.5×40×100 پروفیل فولادی اصفهان 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 3×90×90 پروفیل فولادی اصفهان قیمت پروفیل ساختمانی 3×90×90 پروفیل فولادی اصفهان 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2.5×90×90 پروفیل فولادی اصفهان قیمت پروفیل ساختمانی 2.5×90×90 پروفیل فولادی اصفهان 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 3×40×80 پروفیل فولادی اصفهان قیمت پروفیل ساختمانی 3×40×80 پروفیل فولادی اصفهان 0 تومان