قیمت ورق آتشخوار

قیمت ورق آتشخوار

قیمت ورق آتشخوار بسته به ضخامت آن متغیر می باشد.قیمت ورق آتشخوار به همراه کارخانه های تولید کننده آن در فروشگاه اینترنتی آهن ملت موجود می باشد. به علت نوسانات بازار برای اطلاع دقیق تر از قیمت ورق های آتشخوار با کارشناسان آهن ملت تماس بگیرید.   مشخصات ورق آتشخوار مشخصات ورق آتشخوار شامل تولید در گرید های مختلف می باشد. تفاوت گریدهای مختلف ورق آتشخوار در تحمل فضار و دما، قابلیت عدسی شدن، تست کشش و تست ضربه می باشد. با بالارفتن گریدها این قابلیت ها نیز در آن ورق های آتشخوار افزایش می یابد. ترکیب شیمیایی ورق آتشخوار منحصر به فرد می باشد. ورق های آتشخوار دارای تحمل حرارتی تا 585 درجه سانتیگراد و تحمل حرارتی تا 1250 درجه سانتیگراد می باشند.  

قیمت ورق مخزنی

قیمت ورق مخزنی به همراه کارخانه های تولید کننده و انبارهای توزیع آن را می توانید در سایت آهن ملت مشاهده کنید. برای اطلاع دقیق تر از قیمت ورق مخزنی با توجه به نوسانات موجود در بازار با کارشناسان ما در آهن ملت تماس بگیرید.  

قیمت قیمت ورق آتشخوار
تاریخ آخرین بروزرسانی : 3 هفته پیش روز پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 15 قیمت ورق آتشخوار 15 فولادمبارکه اصفهان 0 تومان
قیمت ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 15 قیمت ورق آتشخوار 15 فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
قیمت ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 15 قیمت ورق آتشخوار 15 فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
قیمت ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 15 قیمت ورق آتشخوار 15 فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
قیمت ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 12 قیمت ورق آتشخوار 12 فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
قیمت ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 12 قیمت ورق آتشخوار 12 فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
قیمت ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 12 قیمت ورق آتشخوار 12 فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
قیمت ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 12 قیمت ورق آتشخوار 12 فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
قیمت ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 10 قیمت ورق آتشخوار 10 فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
قیمت ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 10 قیمت ورق آتشخوار 10 فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
قیمت ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 10 قیمت ورق آتشخوار 10 فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
قیمت ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 10 قیمت ورق آتشخوار 10 فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
قیمت ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 8 قیمت ورق آتشخوار 8 فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
قیمت ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 8 قیمت ورق آتشخوار 8 فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
قیمت ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 8 قیمت ورق آتشخوار 8 فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
قیمت ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 8 قیمت ورق آتشخوار 8 فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
قیمت ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 6 قیمت ورق آتشخوار 6 فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
قیمت ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان شیت ضخامت 6 قیمت ورق آتشخوار 6 فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
قیمت ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 6 قیمت ورق آتشخوار 6 فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
قیمت ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان رول ضخامت 6 قیمت ورق آتشخوار 6 فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
قیمت ورق A516 کره شیت ضخامت 60 قیمت ورق آتشخوار 60 کره 0 تومان
قیمت ورق A516 کره شیت ضخامت 50 قیمت ورق آتشخوار 50 کره 0 تومان
قیمت ورق A516 کره شیت ضخامت 40 قیمت ورق آتشخوار 40 کره 0 تومان
قیمت ورق A516 کره شیت ضخامت 35 قیمت ورق آتشخوار 35 کره 0 تومان
قیمت ورق A516 کره شیت ضخامت 30 قیمت ورق آتشخوار 30 کره 0 تومان
قیمت ورق A516 کره شیت ضخامت 25 قیمت ورق آتشخوار 25 کره 0 تومان
قیمت ورق A516 کره شیت ضخامت 20 قیمت ورق آتشخوار 20 کره 0 تومان
قیمت ورق A516 کره شیت ضخامت 15 قیمت ورق آتشخوار 15 کره 0 تومان
قیمت ورق A516 کره شیت ضخامت 12 قیمت ورق آتشخوار 12 کره 0 تومان
قیمت ورق A516 کره شیت ضخامت 10 قیمت ورق آتشخوار 10 کره 0 تومان
قیمت ورق A516 کره شیت ضخامت 8 قیمت ورق آتشخوار 8 کره 0 تومان
قیمت ورق A516 کره شیت ضخامت 6 قیمت ورق آتشخوار 6 کره 0 تومان