قیمت تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان

  • کد محصول q8ceaq
  • سایز 22
  • برند ذوب آهن اصفهان
  • طول شاخه 12
  • واحد شاخه
  • وزن تقریبی 320کیلو
فریبرز منصف
مدیر فروش تیرآهن
09196594759
اشکان ورمقانی
کارشناس فروش ورق
09362870166
اکبر ولی زاده
سرپرست فروش میلگرد
02166675936
فریبرز منصف
کارشناس فروش نبشی
09196594759
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 16,600 تومان
قیمت تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 16,000 تومان
قیمت تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 16,500 تومان
قیمت تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 16,400 تومان
قیمت تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 16,600 تومان
قیمت تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 16,600 تومان
قیمت تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 13,750 تومان
قیمت تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 13,750 تومان
قیمت تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان 13,650 تومان

توزیع کننده های اصلی تیر آهن ملت