قیمت تیرآهن IPE 18 آریان فولاد (آرین)

فریبرز منصف
کارشناس فروش تیرآهن
09196594759
اشکان ورمقانی
کارشناس فروش ورق
09362870166
اکبر ولی زاده
کارشناس فروش میلگرد
02166675936
فریبرز منصف
کارشناس فروش نبشی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش لوله
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش پروفیل
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش ناودانی
09196594759
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت تیرآهن IPE 18 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن 0 تومان
قیمت تیرآهن IPE 16 نورد کوثر اهواز قیمت تیرآهن 2,450,000 تومان
قیمت تیرآهن IPE 14 نورد کوثر اهواز قیمت تیرآهن 1,940,000 تومان
قیمت تیرآهن IPE 27 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن IPE 0 تومان
قیمت تیرآهن IPE 24 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن 0 تومان
قیمت تیرآهن IPE 22 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن 0 تومان
قیمت تیرآهن IPE 20 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن IPE 3,950,000 تومان
قیمت تیرآهن IPE 18 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن 0 تومان
قیمت تیرآهن IPE 14 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن 2,100,000 تومان

توزیع کننده های اصلی تیر آهن ملت