قیمت تیرآهن IPE 24 آریان فولاد (آرین)

  • کد محصول 1lg6sr
  • سایز 24
  • برند آریان فولاد (آرین)
  • طول شاخه 12
  • واحد شاخه
اشکان ورمقانی
کارشناس فروش ورق
09362870166
اکبر ولی زاده
کارشناس فروش میلگرد
02166675936
فریبرز منصف
کارشناس فروش تیرآهن
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش نبشی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش ناودانی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش لوله
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش پروفیل
09196594759
فریبرز منصف
مدیر فروش
09196594759
فریبرز منصف
مدیر فروش
09196594759
نام نوع سایز تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت تیرآهن IPE 24 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن 24 آریان فولاد (آرین) 0 تومان
قیمت تیرآهن IPE 14 نورد فولاد یزد احرامیان قیمت تیرآهن 24 آریان فولاد (آرین) 0 تومان
قیمت تیرآهن IPE 16 نورد کوثر اهواز قیمت تیرآهن IPE 24 آریان فولاد (آرین) 2,450,000 تومان
قیمت تیرآهن IPE 14 نورد کوثر اهواز قیمت تیرآهن 24 آریان فولاد (آرین) 1,940,000 تومان
قیمت تیرآهن IPE 27 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن 24 آریان فولاد (آرین) 0 تومان
قیمت تیرآهن IPE 24 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن 24 آریان فولاد (آرین) 0 تومان
قیمت تیرآهن IPE 22 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن IPE 24 آریان فولاد (آرین) 0 تومان
قیمت تیرآهن IPE 20 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن 24 آریان فولاد (آرین) 3,950,000 تومان
قیمت تیرآهن IPE 18 آریان فولاد (آرین) قیمت تیرآهن 24 آریان فولاد (آرین) 0 تومان

توزیع کننده های اصلی تیر آهن ملت