قیمت میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

  • کد محصول gpdr6j
  • سایز 22
  • برند ذوب آهن اصفهان
  • طول شاخه 12
  • واحد شاخه
  • وزن تقریبی 36 کیلو
فریبرز منصف
کارشناس فروش تیرآهن
09196594759
اشکان ورمقانی
کارشناس فروش ورق
09362870166
اکبر ولی زاده
کارشناس فروش میلگرد
02166675936
فریبرز منصف
کارشناس فروش نبشی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش لوله
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش پروفیل
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش ناودانی
09196594759
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان قیمت میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان 13,400 تومان
قیمت میلگرد آجدار 25 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان 13,600 تومان
قیمت میلگرد آجدار 22 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان 13,600 تومان
قیمت میلگرد آجدار 20 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان 13,600 تومان
قیمت میلگرد آجدار 18 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان 13,600 تومان
قیمت میلگرد آجدار 16 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان 13,600 تومان
قیمت میلگرد آجدار 14 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان 13,700 تومان
قیمت میلگرد آجدار 12 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان 14,000 تومان
قیمت میلگرد آجدار 12 فولاد سیادن ابهر (A2) قیمت میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان 14,000 تومان

توزیع کننده های اصلی تیر آهن ملت