قیمت میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

  • کد محصول ktj5gp
  • سایز 28
  • برند ذوب آهن اصفهان
  • طول شاخه 12
  • واحد شاخه
  • وزن تقریبی 58کیلوگرم
فریبرز منصف
مدیر فروش تیرآهن
09196594759
اشکان ورمقانی
کارشناس فروش ورق
09362870166
اکبر ولی زاده
سرپرست فروش میلگرد
02166675936
فریبرز منصف
کارشناس فروش نبشی
09196594759
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان قیمت میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان 13,550 تومان
قیمت میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان قیمت میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان 14,000 تومان
قیمت میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان قیمت میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان 13,550 تومان
قیمت میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان قیمت میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان 13,500 تومان
قیمت میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان قیمت میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان 13,400 تومان
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان قیمت میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان 13,200 تومان
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان قیمت میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان 14,000 تومان
میلگرد آجدار 16 ذوب آهن اصفهان A3 قیمت میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان 14,500 تومان
میلگرد آجدار 14 ذوب آهن اصفهان A3 قیمت میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان 14,000 تومان

توزیع کننده های اصلی تیر آهن ملت