قیمت ناودانی 6 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان

  • کد محصول grvy96
  • سایز 6
  • برند صبا فولاد منظومه اصفهان
  • طول شاخه 6
  • واحد شاخه
  • وزن تقریبی 30 کیلو
فریبرز منصف
مدیر فروش تیرآهن
09196594759
اشکان ورمقانی
کارشناس فروش ورق
09362870166
اکبر ولی زاده
سرپرست فروش میلگرد
02166675936
فریبرز منصف
کارشناس فروش نبشی
09196594759
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ناودانی 6 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان ناودانی 6 صبا فولاد منظومه اصفهان 14,400 تومان
قیمت ناودانی 8 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان ناودانی 6 صبا فولاد منظومه اصفهان 14,400 تومان
قیمت ناودانی 6 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان ناودانی 6 صبا فولاد منظومه اصفهان 14,400 تومان
قیمت ناودانی 6 سنگین صبا فولاد منظومه اصفهان ناودانی 6 صبا فولاد منظومه اصفهان 14,400 تومان
قیمت ناودانی 16 طول 12 متری فولاد ناب تبریز ناودانی 6 صبا فولاد منظومه اصفهان 14,400 تومان
قیمت ناودانی 16 طول 6 متری فولاد ناب تبریز ناودانی 6 صبا فولاد منظومه اصفهان 14,400 تومان
قیمت ناودانی 14 طول 12 متری فولاد ناب تبریز ناودانی 6 صبا فولاد منظومه اصفهان 14,400 تومان
قیمت ناودانی 14 طول 6 متری فولاد ناب تبریز ناودانی 6 صبا فولاد منظومه اصفهان 14,400 تومان
قیمت ناودانی 12 طول 12 متری فولاد ناب تبریز ناودانی 6 صبا فولاد منظومه اصفهان 14,400 تومان

توزیع کننده های اصلی تیر آهن ملت