قیمت ناودانی 8 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان

  • کد محصول btuble
  • سایز 8
  • برند صبا فولاد منظومه اصفهان
  • طول شاخه 6
  • واحد شاخه
  • وزن تقریبی 44کیلو
فریبرز منصف
کارشناس فروش تیرآهن
09196594759
اشکان ورمقانی
کارشناس فروش ورق
09362870166
اکبر ولی زاده
کارشناس فروش میلگرد
02166675936
فریبرز منصف
کارشناس فروش نبشی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش لوله
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش پروفیل
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش ناودانی
09196594759
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ناودانی 8 سبک صبا فولاد منظومه اصفهان قیمت ناودانی 8 صبا فولاد منظومه اصفهان 14,400 تومان
قیمت ناودانی 22 اروپایی (12 متری) قیمت ناودانی 8 صبا فولاد منظومه اصفهان 23,000 تومان
قیمت ناودانی 18 اروپایی (12 متری) قیمت ناودانی 8 صبا فولاد منظومه اصفهان 21,000 تومان
قیمت ناودانی 16 اروپایی (12 متری) قیمت ناودانی 8 صبا فولاد منظومه اصفهان 15,700 تومان
قیمت ناودانی 14 اروپایی (12 متری) قیمت ناودانی 8 صبا فولاد منظومه اصفهان 15,000 تومان
قیمت ناودانی 12 اروپایی (12 متری) قیمت ناودانی 8 صبا فولاد منظومه اصفهان 15,000 تومان
قیمت ناودانی 10 اروپایی (12 متری) قیمت ناودانی 8 صبا فولاد منظومه اصفهان 15,000 تومان
قیمت ناودانی 12 اشتهارد (6 متری) قیمت ناودانی 8 صبا فولاد منظومه اصفهان 14,700 تومان
قیمت ناودانی 10 اشتهارد (6 متری) قیمت ناودانی 8 صبا فولاد منظومه اصفهان 14,500 تومان

توزیع کننده های اصلی تیر آهن ملت