قیمت نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز

  • کد محصول m90876
  • سایز 4 سبک
  • طول شاخه 6
  • واحد شاخه
  • وزن تقریبی 11کیلو
فریبرز منصف
مدیر فروش تیرآهن
09196594759
اشکان ورمقانی
کارشناس فروش ورق
09362870166
اکبر ولی زاده
سرپرست فروش میلگرد
02166675936
فریبرز منصف
کارشناس فروش نبشی
09196594759
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز نبشی 4 سبک 14,800 تومان
قیمت نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز نبشی 4 سبک 14,250 تومان
قیمت نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز نبشی 4 سبک 0 تومان
قیمت نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز نبشی 4 سبک 14,900 تومان
قیمت نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز نبشی 4 سبک 14,490 تومان
قیمت نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز نبشی 4 سبک 0 تومان
قیمت نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز نبشی 4 سبک 14,170 تومان
قیمت نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز نبشی 4 سبک 14,200 تومان
قیمت نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز نبشی 4 سبک 14,400 تومان

توزیع کننده های اصلی تیر آهن ملت