قیمت نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز

  • کد محصول mjc713
  • سایز 6 سبک
  • برند فولاد ناب تبریز
  • طول شاخه 6متری
  • واحد شاخه
  • وزن تقریبی 26کیلو
فریبرز منصف
مدیر فروش تیرآهن
09196594759
اشکان ورمقانی
کارشناس فروش ورق
09362870166
اکبر ولی زاده
سرپرست فروش میلگرد
02166675936
فریبرز منصف
کارشناس فروش نبشی
09196594759
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز نبشی 6 سبک فولاد ناب تبریز 14,170 تومان
قیمت نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز نبشی 6 سبک فولاد ناب تبریز 14,250 تومان
قیمت نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز نبشی 6 سبک فولاد ناب تبریز 0 تومان
قیمت نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز نبشی 6 سبک فولاد ناب تبریز 14,900 تومان
قیمت نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز نبشی 6 سبک فولاد ناب تبریز 14,490 تومان
قیمت نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز نبشی 6 سبک فولاد ناب تبریز 0 تومان
قیمت نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز نبشی 6 سبک فولاد ناب تبریز 14,170 تومان
قیمت نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز نبشی 6 سبک فولاد ناب تبریز 14,200 تومان
قیمت نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز نبشی 6 سبک فولاد ناب تبریز 14,400 تومان

توزیع کننده های اصلی تیر آهن ملت