قیمت نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز

  • کد محصول jvunlo
  • سایز 6
  • برند فولاد ناب تبریز
  • طول شاخه 6
  • واحد شاخه
فریبرز منصف
کارشناس فروش تیرآهن
09196594759
اشکان ورمقانی
کارشناس فروش ورق
09362870166
اکبر ولی زاده
کارشناس فروش میلگرد
02166675936
فریبرز منصف
کارشناس فروش نبشی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش لوله
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش پروفیل
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش ناودانی
09196594759
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز قیمت نبشی 6 فولاد ناب تبریز 0 تومان
قیمت نبشی 6*80*80 فولاد ناب تبریز قیمت نبشی 6 فولاد ناب تبریز 14,250 تومان
قیمت نبشی 5*70*70 فولاد ناب تبریز قیمت نبشی 6 فولاد ناب تبریز 0 تومان
قیمت نبشی 3*60*60 فولاد ناب تبریز قیمت نبشی 6 فولاد ناب تبریز 14,900 تومان
قیمت نبشی 4*60*60 فولاد ناب تبریز قیمت نبشی 6 فولاد ناب تبریز 14,490 تومان
قیمت نبشی 6*60*60 فولاد ناب تبریز قیمت نبشی 6 فولاد ناب تبریز 0 تومان
قیمت نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز قیمت نبشی 6 فولاد ناب تبریز 14,170 تومان
قیمت نبشی 3*50*50 فولاد ناب تبریز قیمت نبشی 6 فولاد ناب تبریز 14,200 تومان
قیمت نبشی 4*50*50 فولاد ناب تبریز قیمت نبشی 6 فولاد ناب تبریز 14,400 تومان

توزیع کننده های اصلی تیر آهن ملت