قیمت ورق روغنی 1 عرض 1250 غرب آسیا

  • کد محصول fpppzm
  • سایز 1
  • برند غرب آسیا
  • طول شاخه 2.5
  • واحد برگ
  • وزن تقریبی 24کیلو 531گرم
اشکان ورمقانی
کارشناس فروش ورق
09362870166
اکبر ولی زاده
کارشناس فروش میلگرد
02166675936
فریبرز منصف
کارشناس فروش تیرآهن
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش نبشی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش ناودانی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش لوله
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش پروفیل
09196594759
فریبرز منصف
مدیر فروش
09196594759
فریبرز منصف
مدیر فروش
09196594759
نام نوع سایز تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق روغنی 1 عرض 1250 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 1 غرب آسیا 25,700 تومان
قیمت ورق روغنی 2 عرض 1250 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 1 غرب آسیا 25,800 تومان
قیمت ورق روغنی 2 عرض 1000 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 1 غرب آسیا 25,900 تومان
قیمت ورق روغنی 1.5 عرض 1250 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 1 غرب آسیا 25,800 تومان
قیمت ورق روغنی 1.5 عرض 1000 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 1 غرب آسیا 26,000 تومان
قیمت ورق روغنی 1.25 عرض 1250 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 1 غرب آسیا 25,700 تومان
قیمت ورق روغنی 1.25 عرض 1000 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 1 غرب آسیا 25,700 تومان
قیمت ورق روغنی 1 عرض 1250 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 1 غرب آسیا 25,700 تومان
قیمت ورق روغنی 1 عرض 1000 غرب آسیا قیمت ورق روغنی 1 غرب آسیا 25,800 تومان

توزیع کننده های اصلی تیر آهن ملت