قیمت ورق سیاه 10 عرض 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان

  • کد محصول 4u5u7m
  • سایز 10
  • برند فولاد مبارکه اصفهان
  • واحد برگ
  • وزن تقریبی 20000کیلوگرم
اشکان ورمقانی
کارشناس فروش ورق
09362870166
اکبر ولی زاده
کارشناس فروش میلگرد
02166675936
فریبرز منصف
کارشناس فروش تیرآهن
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش نبشی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش ناودانی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش لوله
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش پروفیل
09196594759
فریبرز منصف
مدیر فروش
09196594759
فریبرز منصف
مدیر فروش
09196594759
نام نوع سایز تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق سیاه 10 عرض 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه 10 فولاد مبارکه اصفهان 24,900 تومان
ورق سیاه 25 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان قیمت ورق سیاه 10 فولاد مبارکه اصفهان 0 تومان
قیمت ورق سیاه 15 عرض 1500 فابریک فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه 10 فولاد مبارکه اصفهان 24,500 تومان
قیمت ورق سیاه 15 عرض 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه 10 فولاد مبارکه اصفهان 24,500 تومان
قیمت ورق سیاه 12 عرض 1500 فابریک فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه 10 فولاد مبارکه اصفهان 24,500 تومان
قیمت ورق سیاه 12 عرض 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه 10 فولاد مبارکه اصفهان 24,500 تومان
قیمت ورق سیاه 10 عرض 1500 فابریک فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه 10 فولاد مبارکه اصفهان 24,900 تومان
قیمت ورق سیاه 10 عرض 1500 رول فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه 10 فولاد مبارکه اصفهان 24,900 تومان
قیمت ورق سیاه 8 عرض 1500 فابریک فولاد مبارکه اصفهان قیمت ورق سیاه 10 فولاد مبارکه اصفهان 24,500 تومان

توزیع کننده های اصلی تیر آهن ملت