قیمت ورق شیروانی رنگی 0.6 عرض 1000 طرح سینوسی

  • کد محصول j5ua8x
  • سایز 0.6
  • طول شاخه 2
  • واحد برگ
  • وزن تقریبی 9کیلو 432گرم
اشکان ورمقانی
کارشناس فروش ورق
09362870166
اکبر ولی زاده
کارشناس فروش میلگرد
02166675936
فریبرز منصف
کارشناس فروش تیرآهن
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش نبشی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش ناودانی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش لوله
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش پروفیل
09196594759
فریبرز منصف
مدیر فروش
09196594759
فریبرز منصف
مدیر فروش
09196594759
نام نوع سایز تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.6 عرض 1000 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.6 36,000 تومان
قیمت ورق شیروانی گالوانیزه 1 عرض 1250 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.6 28,300 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.6 عرض 1000 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.6 36,000 تومان
قیمت ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1000 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.6 30,300 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1250 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.6 36,000 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1000 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.6 36,000 تومان
قیمت ورق شیروانی گالوانیزه 0.3 عرض 1000 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.6 34,000 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.3 عرض 1250 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.6 49,700 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.3 عرض 1000 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.6 49,700 تومان