قیمت ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 نورد و لوله سمنان

  • کد محصول 3ratcg
  • سایز 0.8
  • برند نورد و لوله سمنان
  • طول شاخه 2
  • واحد برگ
  • وزن تقریبی 12کیلو 576گرم
اشکان ورمقانی
کارشناس فروش ورق
09362870166
اکبر ولی زاده
کارشناس فروش میلگرد
02166675936
فریبرز منصف
کارشناس فروش تیرآهن
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش نبشی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش ناودانی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش لوله
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش پروفیل
09196594759
فریبرز منصف
مدیر فروش
09196594759
فریبرز منصف
مدیر فروش
09196594759
نام نوع سایز تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 نورد و لوله سمنان قیمت ورق گالوانیزه 0.8 نورد و لوله سمنان 28,400 تومان
قیمت ورق شیروانی گالوانیزه 1 عرض 1250 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.8 نورد و لوله سمنان 28,300 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.6 عرض 1000 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.8 نورد و لوله سمنان 36,000 تومان
قیمت ورق شیروانی گالوانیزه 0.5 عرض 1000 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.8 نورد و لوله سمنان 30,300 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1250 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.8 نورد و لوله سمنان 36,000 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1000 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.8 نورد و لوله سمنان 36,000 تومان
قیمت ورق شیروانی گالوانیزه 0.3 عرض 1000 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.8 نورد و لوله سمنان 34,000 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.3 عرض 1250 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.8 نورد و لوله سمنان 49,700 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.3 عرض 1000 طرح سینوسی قیمت ورق رنگی 0.8 نورد و لوله سمنان 49,700 تومان

توزیع کننده های اصلی تیر آهن ملت