سبد خرید

لوله داربستی

لوله داربستی |لوله داربستی شادآباد |۰۹۱۹۶۵۹۴۷۵۹

سنجش

این محصول را به اشتراک بگذارید

توضیحات

لوله داربستی

لوله داربستی چیست ؟

لوله داربستی شادآباد

آهن ملت واقع در بازار آهن شادآباد

شماره های تماس:۰۲۱۶۶۶۷۱۸۶۴-۰۲۱۶۶۶۷۱۸۷۸-۰۲۱۶۶۶۷۵۹۳۳-۰۲۱۶۶۶۷۵۹۳۶

لوله

نحوه محاسبه وزن لوله

فرمول هر متر لوله: =ضخامت*قطر بیرونی*۱۶۶*قطر خارجی*۳٫۱۴*۷.۸۵ /۱۰۰۰

** =۱۰۰۰/۲*۷٫۸۶*۶*۳٫۱۴*۵۶/۲+۶۰+قطر خارجی+۲/قطرداخلی*۳٫۱۴*۶*۷٫۸۶*۱۰۰۰/ضخامت

برای محاسبه ی هر شاخه لوله از روشی سریع تر میتوان از فرمول زیر استفاده کرد :

=۲میل*۶۰(پشت تا پشت لوله)*۱۴۷*ضخامت*قطر بیرونی*۱۴۷

 استانداردها:

API 5L,ASTM A53,BS6323,BS1387(L,M,H),JIS G3472,JIS G3466,JIS G3452,JIS G3445,JIS G3444,DIN2394,DIN2393,DIN2440,EN10305,EN10255

وزن لوله داربستی

 وزن لوله فولادی

قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۱/۲ ۲۱/۳ ۱ ۰٫۵۱
۱/۲ ۲۱/۳ ۱/۲۵ ۰٫۶۳
۱/۲ ۲۱/۳ ۱/۵ ۰٫۷۴
۱/۲ ۲۱/۳ ۲ ۰٫۹۷
۱/۲ ۲۱/۳ ۲/۵ ۱٫۲۱
۱/۲ ۲۱/۳ ۳ ۱٫۴۵
۳/۴ ۲۶/۷ ۱ ۰٫۶۶
۳/۴ ۲۶/۷ ۱/۲۵ ۰٫۷۹
۳/۴ ۲۶/۷ ۱/۵ ۰٫۹۶
۳/۴ ۲۶/۷ ۲ ۱٫۲۴
۳/۴ ۲۶/۷ ۲/۵ ۱٫۵۲
۳/۴ ۲۶/۷ ۳ ۱٫۸۱
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۱ ۳۳/۷ ۱ ۰٫۸۳
۱ ۳۳/۷ ۱/۲۵ ۱٫۰۲
۱ ۳۳/۷ ۱/۵ ۱٫۲۳
۱ ۳۳/۷ ۲ ۱٫۶۱
۱ ۳۳/۷ ۲/۵ ۱٫۹۴
۱ ۳۳/۷ ۳ ۲٫۳۲
۱ ۳۳/۷ ۳/۵ ۲٫۶۸
۱ ۳۳/۷ ۴ ۳٫۰۵
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۱-۱/۴ ۴۲/۲ ۱ ۱٫۰۴
۱-۱/۴ ۴۲/۲ ۱/۲۵ ۱٫۲۸
۱-۱/۴ ۴۲/۲ ۱/۵ ۱٫۵۴
۱-۱/۴ ۴۲/۲ ۲ ۲٫۰۱
۱-۱/۴ ۴۲/۲ ۲/۵ ۲٫۴۸
۱-۱/۴ ۴۲/۲ ۳ ۲٫۹۵
۱-۱/۴ ۴۲/۲ ۳/۵ ۳٫۴۸
۱-۱/۴ ۴۲/۲ ۴ ۳٫۸۵
۱-۱/۲ ۴۸/۳ ۱ ۱٫۱۹
۱-۱/۲ ۴۸/۳ ۱/۲۵ ۱٫۴۸
۱-۱/۲ ۴۸/۳ ۱/۵ ۱٫۷۷
۱-۱/۲ ۴۸/۳ ۲ ۲٫۲۹
۱-۱/۲ ۴۸/۳ ۲/۵ ۲٫۸۱
۱-۱/۲ ۴۸/۳ ۳ ۳٫۳۸
۱-۱/۲ ۴۸/۳ ۳/۵ ۳٫۹۱
۱-۱/۲ ۴۸/۳ ۴ ۴٫۴۲
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۲ ۶۰/۳ ۱ ۱٫۴۹
۲ ۶۰/۳ ۱/۲۵ ۱٫۸۵
۲ ۶۰/۳ ۱/۵ ۲٫۲۱
۲ ۶۰/۳ ۲ ۲٫۹۳
۲ ۶۰/۳ ۲/۵ ۳٫۶۴
۲ ۶۰/۳ ۳ ۴٫۳۲
۲ ۶۰/۳ ۳/۵ ۵٫۰۱
۲ ۶۰/۳ ۴ ۵٫۶۲
۲ ۶۰/۳ ۴/۵ ۶٫۲۶
۲ ۶۰/۳ ۵ ۶٫۹۰
۲ ۶۰/۳ ۵/۵ ۷٫۶۳
۲ ۶۰/۳ ۶ ۸٫۱۳
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۲-۱/۲ ۷۶ ۱/۵ ۲٫۷۹
۲-۱/۲ ۷۶ ۲ ۳٫۷۰
۲-۱/۲ ۷۶ ۲/۵ ۴٫۵۹
۲-۱/۲ ۷۶ ۳ ۵٫۴۸
۲-۱/۲ ۷۶ ۳/۵ ۶٫۳۵
۲-۱/۲ ۷۶ ۴ ۷٫۲۰
۲-۱/۲ ۷۶ ۴/۵ ۸٫۰۴
۲-۱/۲ ۷۶ ۵ ۸٫۸۹
۲-۱/۲ ۷۶ ۵/۵ ۹٫۸۵
۲-۱/۲ ۷۶ ۶ ۱۰٫۵۱
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۳ ۸۸/۹ ۲ ۴٫۳۸
۳ ۸۸/۹ ۲/۵ ۵٫۴۶
۳ ۸۸/۹ ۳ ۶٫۵۱
۳ ۸۸/۹ ۳/۵ ۷٫۵۶
۳ ۸۸/۹ ۴ ۸٫۵۸
۳ ۸۸/۹ ۴/۵ ۹٫۵۸
۳ ۸۸/۹ ۵ ۱۰٫۵۷
۳ ۸۸/۹ ۵/۵ ۱۱٫۷۴
۳ ۸۸/۹ ۶ ۱۲٫۵۱
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۴ ۱۱۴/۳ ۲ ۵٫۶۸
۴ ۱۱۴/۳ ۲/۵ ۶٫۹۸
۴ ۱۱۴/۳ ۳ ۸٫۳۸
۴ ۱۱۴/۳ ۳/۵ ۹٫۷۶
۴ ۱۱۴/۳ ۴ ۱۱٫۱۸
۴ ۱۱۴/۳ ۴/۵ ۱۲٫۴۳
۴ ۱۱۴/۳ ۵ ۱۳٫۷۵
۴ ۱۱۴/۳ ۵/۵ ۱۵٫۲۱
۴ ۱۱۴/۳ ۶ ۱۶٫۲۶
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۵ ۱۴۰/۳ ۲/۵ ۸٫۶۲
۵ ۱۴۰/۳ ۳ ۱۰٫۳۶
۵ ۱۴۰/۳ ۳/۵ ۱۱٫۹۵
۵ ۱۴۰/۳ ۴ ۱۳٫۷۲
۵ ۱۴۰/۳ ۴/۵ ۱۵٫۳۹
۵ ۱۴۰/۳ ۵ ۱۶٫۹۵
۵ ۱۴۰/۳ ۵/۵ ۱۸٫۷۵
۵ ۱۴۰/۳ ۶ ۲۰٫۵۱
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۶ ۱۶۸/۳ ۲/۵ ۱۰٫۴۸
۶ ۱۶۸/۳ ۳ ۱۲٫۵۸
۶ ۱۶۸/۳ ۳/۵ ۱۴٫۶۹
۶ ۱۶۸/۳ ۴ ۱۶٫۷۴
۶ ۱۶۸/۳ ۴/۵ ۱۸٫۸۱
۶ ۱۶۸/۳ ۵ ۲۰٫۷۹
۶ ۱۶۸/۳ ۵/۵ ۲۲٫۷۰
۶ ۱۶۸/۳ ۶ ۲۴٫۸۴
۶ ۱۶۸/۳ ۶/۵ ۲۶٫۳۵
۶ ۱۶۸/۳ ۷ ۲۸٫۶۸
قطر لوله(inch) قطر لوله (mm) ضخامت لوله (mm) وزن هر متر (kg)
۸ ۲۱۹/۱ ۳ ۱۶٫۰۸
۸ ۲۱۹/۱ ۳/۵ ۱۸٫۷۴
۸ ۲۱۹/۱ ۴ ۲۱٫۳۹
۸ ۲۱۹/۱ ۴/۵ ۲۴٫۰۳
۸ ۲۱۹/۱ ۵ ۲۶٫۶۵
۸ ۲۱۹/۱ ۵/۵ ۲۹٫۲۷
۸ ۲۱۹/۱ ۶ ۳۱٫۸۹
۸ ۲۱۹/۱ ۶/۵ ۳۴٫۴۴
۸ ۲۱۹/۱ ۷ ۳۷٫۷۴

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لوله داربستی |لوله داربستی شادآباد |۰۹۱۹۶۵۹۴۷۵۹”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *