سبد خرید

توضیحات

ورق ضد سایش با سختی ۶۰۰

ورق ضد سایش چیست ؟

در واقع به پدیده لغزش یک ماده یا یک سطح روی سطحی دیگر که در واقع یک کار مکانیکی محسوب می شود و باعث کنده شدن ذرات موجود در سطح گشته و سایش سطحی را به وجود می آورد، سایش می گویند.

ورق های ضد سایش (هاردوکس)، همانطور که از اسمشان مشخص است ورق های آلیاژی با مقاومت به سایش، سختی و ضربه پذیری بالا هستند که برای دوام آوردن در شرایط دشوار و مدت زمان طولانی تولید می شوند و در ساخت آنها از روش نورد استفاده می شود. با توجه به شرایط کاری و سختی مورد نیاز، دارای سختی های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۵۰، ۶۰۰ برینل و حتی بالاتر می باشند و بر همین اساس نامگذاری می شوند. سختی برنیل یکی از معیار های سختی است که بر اساس مقاومت مواد در برابر فرو رونده ی کروی شکل از جنس فولاد یا کاربید تنگستن سختی آنها را تعیین می کند این روش در سال ۱۹۰۰ توسط مهندس سوئدی یوهان آگوست برینل پیشنهاد شد.

با افزایش سختی ، مقاومت به سایش ورق ضدسایش لاستیکی افزایش و چقرمگی و انعطاف پذیری آنها کاهش می یابد. ولی در هر شرایطی چقرمگی، مقاومت خمشی، مقاومت به سایش و جوش پذیری قابل قبولی از خود نشان داده اند. و از ویژگی های بارز این ورق ها می توان به خاصیت ماشینکاری ، شکل دهی بالا و جوشکاری ورق ضدسایش اشاره کرد.

ضخامت ورق هاردوکس ۶۰۰ بین ۸ -۵۰ میلی متر است و سختی آن نیز بین ۵۶۰ – ۶۴۰ برینل است . با انتخاب ورق هاردوکس و استفاده از آن امکان کاهش وزن ساختمان تا ۱۵ درصد وجود دارد.

این گرید نیز مانند دیگر اعضای خانواده خود زمانی استفاده میشود که نیاز به مقاومت در برابر سایش باشد و همچنین برای ساخت موج شکن ، چکش و .. مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از دیگر انواع این ورق ها می توان به ورق ضد سایش لاستیکی اشاره کرد!

چندین سال است که آهن ملت در زمینه خرید و فروش ورق ضد سایش اصفهان و همچنین واردات ورق ضدسایش از کشور های سوئد، آلمان ، اتریش ، هند ، چین و… مشغول به فعالیت است. این واردات شامل: فروش کلیه ورق های دیلینگر آلمان، فروش کلیه ورق های هاردوکس (ورق hardox) با سختی های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۵۰ و ۶۰۰ برینل، فروش کلیه ورق های رائیکس، ارائه و فروش کلیه ورقهای شرکت ولدوکس ، و همچنین فروش کلیه ورق های ضد سایش چین و هند می شود. شما می توانید انواع ورق ضد سایش را با کمترین قیمت و بهترین کیفیت از آهن ملت تهیه کنید!

ورق ضدسایش ۶۰۰ فقط بنا به درخواست مشتریان وارد میشود. 

قیمت ورق هاردوکس ۶۰۰
قیمت کارخانه محل بارگیری واحد سختی ضخامت نام کد
 ريال  ۸۱۰٫۰۰۰IRR HARDOX بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۳ ورق ضد سایش هاردوکس ۶۰۰ ۱۴۱۰
 ريال  ۸۱۰٫۰۰۰ HARDOX بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۴ ورق ضد سایش هاردوکس ۶۰۰ ۱۴۱۱
 ريال  ۸۱۰٫۰۰۰ HARDOX بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۵ ورق ضد سایش هاردوکس ۶۰۰ ۱۴۱۲
 ريال  ۸۱۰٫۰۰۰ HARDOX بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۶ ورق ضد سایش هاردوکس ۶۰۰ ۱۴۱۳
 ريال  ۸۱۰٫۰۰۰ HARDOX بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۸ ورق ضد سایش هاردوکس ۶۰۰ ۱۴۱۴
 ريال  ۸۱۵٫۰۰۰ HARDOX بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۱۰ ورق ضد سایش هاردوکس ۶۰۰ ۱۴۱۵
 ريال  ۸۱۰٫۰۰۰ HARDOX بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۱۲ ورق ضد سایش هاردوکس ۶۰۰ ۱۴۱۶
 ريال  ۸۱۰٫۰۰۰ HARDOX بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۱۵ ورق ضد سایش هاردوکس ۶۰۰ ۱۴۱۷
 ريال  ۸۱۰٫۰۰۰ HARDOX بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۲۰ ورق ضد سایش هاردوکس ۶۰۰ ۱۴۱۸
 ريال  ۸۱۰٫۰۰۰ HARDOX بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۲۵ ورق ضد سایش هاردوکس ۶۰۰ ۱۴۱۹
 ريال  ۸۱۰٫۰۰۰ HARDOX بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۳۰ ورق ضد سایش هاردوکس ۶۰۰ ۱۴۲۰
 ريال  ۸۱۰٫۰۰۰ HARDOX بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۳۵ ورق ضد سایش هاردوکس ۶۰۰ ۱۴۲۱
 ريال  ۸۱۰٫۰۰۰ HARDOX بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۴۰ ورق ضد سایش هاردوکس ۶۰۰ ۱۴۲۲
قیمت ورق دورستات ۶۰۰
قیمت کارخانه محل بارگیری واحد سختی ضخامت نام کد
 ريال  ۸۱۵٫۰۰۰ DUROSTAT بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۳ ورق ضد سایش دورستات ۶۰۰ ۱۴۳۰
 ريال  ۸۱۵٫۰۰۰ DUROSTAT بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۴ ورق ضد سایش دورستات ۶۰۰ ۱۴۳۱
 ريال  ۸۱۰٫۰۰۰ DUROSTAT بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۵ ورق ضد سایش دورستات ۶۰۰ ۱۴۳۲
 ريال  ۸۱۰٫۰۰۰ DUROSTAT بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۶ ورق ضد سایش دورستات ۶۰۰ ۱۴۳۳
 ريال  ۸۱۵٫۰۰۰ DUROSTAT بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۸ ورق ضد سایش دورستات ۶۰۰ ۱۴۳۴
 ريال  ۸۱۰٫۰۰۰ DUROSTAT بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۱۰ ورق ضد سایش دورستات ۶۰۰ ۱۴۳۵
 ريال  ۸۱۵٫۰۰۰ DUROSTAT بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۱۲ ورق ضد سایش دورستات ۶۰۰ ۱۴۳۶
 ريال  ۸۱۵٫۰۰۰ DUROSTAT بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۱۵ ورق ضد سایش دورستات ۶۰۰ ۱۴۳۷
 ريال  ۸۱۰٫۰۰۰ DUROSTAT بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۲۰ ورق ضد سایش دورستات ۶۰۰ ۱۴۳۸
 ريال  ۸۱۵٫۰۰۰ DUROSTAT بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۲۵ ورق ضد سایش دورستات ۶۰۰ ۱۴۳۹
 ريال  ۸۱۰٫۰۰۰ DUROSTAT بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۳۰ ورق ضد سایش دورستات ۶۰۰ ۱۴۴۰
 ريال  ۸۱۵٫۰۰۰ DUROSTAT بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۳۵ ورق ضد سایش دورستات ۶۰۰ ۱۴۴۱
 ريال  ۸۱۰٫۰۰۰ DUROSTAT بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۴۰ ورق ضد سایش دورستات ۶۰۰ ۱۴۴۲
قیمت ورق دیلیدور ۶۰۰
قیمت کارخانه محل بارگیری واحد سختی ضخامت نام کد
 ريال  ۸۰۰٫۰۰۰ DILLIDUR بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۳ ورق ضد سایش دیلیدور ۶۰۰ ۱۴۳۰
 ريال  ۸۰۵٫۰۰۰ DILLIDUR بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۴ ورق ضد سایش دیلیدور ۶۰۰ ۱۴۳۱
 ريال  ۸۰۵٫۰۰۰ DILLIDUR بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۵ ورق ضد سایش دیلیدور ۶۰۰ ۱۴۳۲
 ريال  ۸۰۰٫۰۰۰ DILLIDUR بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۶ ورق ضد سایش دیلیدور ۶۰۰ ۱۴۳۳
 ريال  ۸۰۰٫۰۰۰ DILLIDUR بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۸ ورق ضد سایش دیلیدور ۶۰۰ ۱۴۳۴
 ريال  ۸۰۰٫۰۰۰ DILLIDUR بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۱۰ ورق ضد سایش دیلیدور ۶۰۰ ۱۴۳۵
 ريال  ۸۰۰٫۰۰۰ DILLIDUR بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۱۲ ورق ضد سایش دیلیدور ۶۰۰ ۱۴۳۶
 ريال  ۸۰۰٫۰۰۰ DILLIDUR بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۱۵ ورق ضد سایش دیلیدور ۶۰۰ ۱۴۳۷
 ريال  ۸۰۰٫۰۰۰ DILLIDUR بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۲۰ ورق ضد سایش دیلیدور ۶۰۰ ۱۴۳۸
 ريال  ۸۰۰٫۰۰۰ DILLIDUR بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۲۵ ورق ضد سایش دیلیدور ۶۰۰ ۱۴۳۹
 ريال  ۸۰۵٫۰۰۰ DILLIDUR بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۳۰ ورق ضد سایش دیلیدور ۶۰۰ ۱۴۴۰
 ريال  ۸۰۵٫۰۰۰ DILLIDUR بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۳۵ ورق ضد سایش دیلیدور ۶۰۰ ۱۴۴۱
 ريال  ۸۰۵٫۰۰۰ DILLIDUR بنگاه تهران کیلوگرم ۶۰۰ ۴۰ ورق ضد سایش دیلیدور ۶۰۰ ۱۴۴۲

شایان ذکر است که بدلیل نوسانات شدید بازار ارز، قیمت های درج شده تقریبی می باشند و صرفا برای براورد هزینه های شما هستند، لذا برای دریافت به روز قیمت ورق ضد سایش هاردوکس با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید!

انواع ورق های ضد سایش عبارتست از :

  1. ورق هاردوکس HARDOX
  2. ورق ولدوکس  WELDOX
  3. ورق دورستات DUROSTAT
  4. ورق دیلیدور DILLIDUR
  5. ورق کوارد QUARD

ورق های هاردوکس نوع مقاومی از ورق ضدسایش لاستیکی هستند که از مقاومت بسیار خوبی در برابر سایش برخوردار هستند. ورق هاردوکس در ضخامت های بالاتر از ۵mm عرضه می شود.

 شما می توانید انواع ورق ضد سایش هاردوکس ، ورق دورستات ، ورق دلیدور ، ورق ولدوکس و ورق ضد سایش کوارد را با کمترین قیمت و بدون واسطه خریداری کنید. در صورت وجود هرگونه سوال در مورد محصولات و خرید آنها با ما تماس بگیرید!

مشخصات ورق های ضد سایش به شرح زیر است:

– رنگ ضد زنگ اپوکسی
– مارکینگ رنگی با شماره ذوب و کلیه مشخصات
– تست UT کامل(در مارکینگ قید شده)
– شناسنامه اصلی لب تیز و بدون هرگونه اعوجاج
– ضخامت از ۳ – ۵۰ میلی متر به صورت برگ و برش خورده
– لیبل های جانبی برای شناسایی سریع کالا

آهن ملت عرضه کننده انواع ورق فولاد ضد سایش (هاردوکس) باسختی های ۴۰۰، ۴۵۰، ۵۰۰، ۵۵۰، ۶۰۰ برینل است. برای دریافت قیمت ورق ضدسایش و اطلاع از نحوه خرید ورق هاردوکس و یا فروش ورق هاردوکس می توانید با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید. انواع ورق ضد سایش چینی و ورق ضد سایش هندی نیز وجود دارد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ورق ضد سایش با سختی ۶۰۰ |ورق ضد سایش چیست ؟”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *