قیمت پروفیل سپری 507 ضخامت 2 |پروفیل پرشین فولاد آریا

  • کد محصول iuorvn
  • سایز 507
  • برند پرشین فولاد آریا
  • طول شاخه 6
  • واحد شاخه
  • وزن تقریبی 15کیلوگرم
اشکان ورمقانی
کارشناس فروش ورق
09362870166
اکبر ولی زاده
کارشناس فروش میلگرد
02166675936
فریبرز منصف
کارشناس فروش تیرآهن
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش نبشی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش ناودانی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش لوله
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش پروفیل
09196594759
فریبرز منصف
مدیر فروش
09196594759
فریبرز منصف
مدیر فروش
09196594759
نام نوع سایز تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت پروفیل سپری 507 ضخامت 2 |پروفیل پرشین فولاد آریا قیمت پروفیل 507 پرشین فولاد آریا 24,000 تومان
قیمت پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 |پروفیل نیکان پروفیل قیمت پروفیل 507 پرشین فولاد آریا 24,000 تومان
قیمت پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2.5 |نیکان پروفیل قیمت پروفیل 507 پرشین فولاد آریا 24,000 تومان
قیمت پروفیل سپری 507 ضخامت 2 |پروفیل پرشین فولاد آریا قیمت پروفیل 507 پرشین فولاد آریا 24,000 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2.6×135×135 |نیکان پروفیل قیمت پروفیل 507 پرشین فولاد آریا 23,000 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 2.8×135×135 |نیکان پروفیل |02166675933 قیمت پروفیل 507 پرشین فولاد آریا 0 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 3×135×135 |نیکان پروفیل قیمت پروفیل 507 پرشین فولاد آریا 23,000 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 3.5×135×135 |نیکان پروفیل قیمت پروفیل 507 پرشین فولاد آریا 23,000 تومان
قیمت پروفیل (قوطی) 4×135×135 |نیکان پروفیل قیمت پروفیل 507 پرشین فولاد آریا 23,000 تومان

توزیع کننده های اصلی تیر آهن ملت