قیمت میلگرد آجدار 12 فولاد سیادن ابهر (A2)

  • کد محصول 5dg7qt
  • سایز 12
  • برند فولاد سیادن ابهر
  • طول شاخه 12
  • واحد شاخه
  • وزن تقریبی 11کیلوگرم
اشکان ورمقانی
کارشناس فروش ورق
09362870166
اکبر ولی زاده
کارشناس فروش میلگرد
02166675936
فریبرز منصف
کارشناس فروش تیرآهن
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش نبشی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش ناودانی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش لوله
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش پروفیل
09196594759
فریبرز منصف
مدیر فروش
09196594759
فریبرز منصف
مدیر فروش
09196594759
نام نوع سایز تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت میلگرد آجدار 12 فولاد سیادن ابهر (A2) قیمت میلگرد 12 فولاد سیادن ابهر 14,100 تومان
قیمت میلگرد آجدار 25 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 12 فولاد سیادن ابهر 14,100 تومان
قیمت میلگرد آجدار 22 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 12 فولاد سیادن ابهر 14,100 تومان
قیمت میلگرد آجدار 20 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 12 فولاد سیادن ابهر 14,100 تومان
قیمت میلگرد آجدار 18 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 12 فولاد سیادن ابهر 14,100 تومان
قیمت میلگرد آجدار 16 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 12 فولاد سیادن ابهر 14,100 تومان
قیمت میلگرد آجدار 14 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 12 فولاد سیادن ابهر 13,700 تومان
قیمت میلگرد آجدار 12 فولاد سیادن ابهر (A3) قیمت میلگرد 12 فولاد سیادن ابهر 14,200 تومان
قیمت میلگرد آجدار 12 فولاد سیادن ابهر (A2) قیمت میلگرد 12 فولاد سیادن ابهر 14,100 تومان

توزیع کننده های اصلی تیر آهن ملت