قیمت نبشی سایز 3×40×40 شکفته (6 متری)

  • کد محصول m53he3
  • سایز 3×40×40
  • برند شکفته
  • طول شاخه 6
  • واحد شاخه
اشکان ورمقانی
کارشناس فروش ورق
09362870166
اکبر ولی زاده
کارشناس فروش میلگرد
02166675936
فریبرز منصف
کارشناس فروش تیرآهن
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش نبشی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش ناودانی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش لوله
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش پروفیل
09196594759
فریبرز منصف
مدیر فروش
09196594759
فریبرز منصف
مدیر فروش
09196594759
نام نوع سایز تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت نبشی سایز 3×40×40 شکفته (6 متری) قیمت نبشی 3×40×40 شکفته 0 تومان
قیمت نبشی سایز 3×40×40 شکفته (6 متری) قیمت نبشی 3×40×40 شکفته 0 تومان
قیمت نبشی سایز 10×100×100 جویا نورد قیمت نبشی 3×40×40 شکفته 0 تومان
قیمت نبشی سایز 8×100×100 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 3×40×40 شکفته 0 تومان
قیمت نبشی سایز 8×80×80 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 3×40×40 شکفته 0 تومان
قیمت نبشی سایز 7×80×80 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 3×40×40 شکفته 0 تومان
قیمت نبشی سایز 7×70×70 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 3×40×40 شکفته 0 تومان
قیمت نبشی سایز 6×70×70 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 3×40×40 شکفته 0 تومان
قیمت نبشی سایز 5×70×70 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 3×40×40 شکفته 0 تومان

توزیع کننده های اصلی تیر آهن ملت