قیمت نبشی سایز 10×100×100 جویا نورد

  • کد محصول km9imn
  • سایز 10
  • برند فولاد تهران
  • طول شاخه 6
  • واحد شاخه
  • وزن تقریبی 88کیلوگرم
اشکان ورمقانی
کارشناس فروش ورق
09362870166
اکبر ولی زاده
کارشناس فروش میلگرد
02166675936
فریبرز منصف
کارشناس فروش تیرآهن
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش نبشی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش ناودانی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش لوله
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش پروفیل
09196594759
فریبرز منصف
مدیر فروش
09196594759
فریبرز منصف
مدیر فروش
09196594759
نام نوع سایز تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت نبشی سایز 10×100×100 جویا نورد قیمت نبشی 10 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 3×40×40 شکفته (6 متری) قیمت نبشی 10 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 10×100×100 جویا نورد قیمت نبشی 10 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 8×100×100 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 10 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 8×80×80 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 10 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 7×80×80 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 10 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 7×70×70 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 10 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 6×70×70 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 10 فولاد تهران 0 تومان
قیمت نبشی سایز 5×70×70 جویا نورد فولاد تهران (6 متری) قیمت نبشی 10 فولاد تهران 0 تومان

توزیع کننده های اصلی تیر آهن ملت