قیمت ورق استیل نسوز 309 چین ضخامت 1

  • کد محصول g3bc7r
  • سایز 1
  • برند چین
  • واحد برگ
اشکان ورمقانی
کارشناس فروش ورق
09362870166
اکبر ولی زاده
کارشناس فروش میلگرد
02166675936
فریبرز منصف
کارشناس فروش تیرآهن
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش نبشی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش ناودانی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش لوله
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش پروفیل
09196594759
فریبرز منصف
مدیر فروش
09196594759
فریبرز منصف
مدیر فروش
09196594759
نام نوع سایز تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق استیل نسوز 309 چین ضخامت 1 ورق استیل نسوز 309 1 چین 0 تومان
قیمت ورق استیل نسوز 309 چین ضخامت 1 ورق استیل نسوز 309 1 چین 0 تومان
قیمت ورق استیل نسوز 309 شیت 1500×6000 ضخامت 30 ورق استیل نسوز 309 1 چین 0 تومان
قیمت ورق استیل نسوز309 شیت 1500×6000 ضخامت 12 ورق استیل نسوز 309 1 چین 0 تومان
قیمت ورق استیل نسوز 309 شیت 1500×6000 ضخامت 10 ورق استیل نسوز 309 1 چین 0 تومان
قیمت ورق استیل نسوز309 شیت 1500×6000 ضخامت 6 ورق استیل نسوز 309 1 چین 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 309 شیت 1500×3000 ضخامت 3 ورق استیل نسوز 309 1 چین 0 تومان
قیمت ورق استیل نسوز 309 شیت 1000×2000 ضخامت 3 ورق استیل نسوز 309 1 چین 0 تومان
قیمت ورق استیل نگیر 309 شیت 1250×2500 ضخامت 2 ورق استیل نسوز 309 1 چین 0 تومان

توزیع کننده های اصلی تیر آهن ملت