قیمت میلگرد استیل نسوز 310 قطر 50

  • کد محصول 6beonq
  • سایز 50
  • طول شاخه 6
  • واحد شاخه
  • وزن تقریبی 93کیلوگرم
فریبرز منصف
کارشناس فروش تیرآهن
09196594759
اشکان ورمقانی
کارشناس فروش ورق
09362870166
اکبر ولی زاده
کارشناس فروش میلگرد
02166675936
فریبرز منصف
کارشناس فروش نبشی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش لوله
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش پروفیل
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش ناودانی
09196594759
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت میلگرد استیل نسوز 310 قطر 50 قیمت میلگرد استیل 50 0 تومان
قیمت میلگرد استیل 316 قطر 300 قیمت میلگرد استیل 50 0 تومان
قیمت میلگرد استیل 316 قطر 280 قیمت میلگرد استیل 50 0 تومان
قیمت میلگرد استیل 316 قطر 250 قیمت میلگرد استیل 50 119,000 تومان
قیمت میلگرد استیل 316 قطر 200 قیمت میلگرد استیل 50 119,000 تومان
قیمت میلگرد استیل 304 قطر 300 قیمت میلگرد استیل 50 0 تومان
قیمت میلگرد استیل 304 قطر 280 قیمت میلگرد استیل 50 0 تومان
قیمت میلگرد استیل 304 قطر 250 قیمت میلگرد استیل 50 0 تومان
قیمت میلگرد استیل 304 قطر 200 قیمت میلگرد استیل 50 0 تومان