قیمت میلگرد هارد کروم قطر 40

  • کد محصول 30a38r
  • سایز 40
  • طول شاخه 6
  • واحد شاخه
  • وزن تقریبی 60کیلوگرم
فریبرز منصف
کارشناس فروش تیرآهن
09196594759
اشکان ورمقانی
کارشناس فروش ورق
09362870166
اکبر ولی زاده
کارشناس فروش میلگرد
02166675936
فریبرز منصف
کارشناس فروش نبشی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش لوله
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش پروفیل
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش ناودانی
09196594759
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت میلگرد هارد کروم قطر 40 قیمت میلگرد هاردکروم 40 0 تومان
قیمت میلگرد هارد کروم قطر 100 قیمت میلگرد هاردکروم 40 79,000 تومان
قیمت میلگرد کروم قطر 100 قیمت میلگرد هاردکروم 40 67,500 تومان
قیمت میلگرد هارد کروم قطر 90 قیمت میلگرد هاردکروم 40 79,000 تومان
قیمت میلگرد کروم قطر 90 قیمت میلگرد هاردکروم 40 68,000 تومان
قیمت میلگرد هارد کروم قطر 80 قیمت میلگرد هاردکروم 40 79,000 تومان
قیمت میلگرد کروم قطر 80 قیمت میلگرد هاردکروم 40 0 تومان
قیمت میلگرد هارد کروم قطر 75 قیمت میلگرد هاردکروم 40 79,000 تومان
قیمت میلگرد کروم قطر 75 قیمت میلگرد هاردکروم 40 67,000 تومان