قیمت ورق شیروانی رنگی 0.6 عرض 1000 طرح سفال

  • کد محصول paipwk
  • سایز 0.6
  • طول شاخه 2
  • واحد برگ
  • وزن تقریبی 9کیلو 432گرم
فریبرز منصف
کارشناس فروش تیرآهن
09196594759
اشکان ورمقانی
کارشناس فروش ورق
09362870166
اکبر ولی زاده
کارشناس فروش میلگرد
02166675936
فریبرز منصف
کارشناس فروش نبشی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش لوله
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش پروفیل
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش ناودانی
09196594759
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.6 عرض 1000 طرح سفال قیمت ورق طرح سفال 0.6 33,000 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.7 عرض 1250 طرح سفال قیمت ورق طرح سفال 0.6 32,600 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.7 عرض 1000 طرح سفال قیمت ورق رنگی 0.6 32,800 تومان
قیمت ورق شیروانی 0.7 عرض 1250 طرح سفال قیمت ورق طرح سفال 0.6 28,600 تومان
قیمت ورق شیروانی 0.7 عرض 1000 طرح سفال قیمت ورق طرح سفال 0.6 28,600 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.6 عرض 1000 طرح سفال قیمت ورق طرح سفال 0.6 33,000 تومان
قیمت ورق شیروانی 0.6 عرض 1250 طرح سفال قیمت ورق طرح سفال 0.6 28,500 تومان
قیمت ورق شیروانی 0.6 عرض 1000 طرح سفال قیمت ورق طرح سفال 0.6 29,000 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.5 عرض 1250 طرح سفال قیمت ورق طرح سفال 0.6 33,500 تومان