قیمت ورق شیروانی رنگی 0.9 عرض 1250 طرح ذوزنقه

  • کد محصول jzhxrk
  • سایز 0.9
  • طول شاخه 2.5
  • واحد برگ
  • وزن تقریبی 22کیلو 078گرم
فریبرز منصف
کارشناس فروش تیرآهن
09196594759
اشکان ورمقانی
کارشناس فروش ورق
09362870166
اکبر ولی زاده
کارشناس فروش میلگرد
02166675936
فریبرز منصف
کارشناس فروش نبشی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش لوله
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش پروفیل
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش ناودانی
09196594759
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.9 عرض 1250 طرح ذوزنقه قیمت ورق ذوزنقه 0.9 36,000 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 1 عرض 1250 طرح ذوزنقه قیمت ورق ذوزنقه 0.9 36,000 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 1 عرض 1000 طرح ذوزنقه قیمت ورق ذوزنقه 0.9 36,000 تومان
قیمت ورق شیروانی 1 عرض 1250 طرح ذوزنقه قیمت ورق ذوزنقه 0.9 36,000 تومان
قیمت ورق شیروانی 1 عرض 1000 طرح ذوزنقه قیمت ورق ذوزنقه 0.9 36,000 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.9 عرض 1250 طرح ذوزنقه قیمت ورق ذوزنقه 0.9 36,000 تومان
قیمت ورق شیروانی رنگی 0.9 عرض 1000 طرح ذوزنقه قیمت ورق ذوزنقه 0.9 36,000 تومان
قیمت ورق شیروانی 0.9 عرض 1250 طرح ذوزنقه قیمت ورق ذوزنقه 0.9 28,900 تومان
قیمت ورق شیروانی 0.9 عرض 1000 طرح ذوزنقه قیمت ورق ذوزنقه 0.9 29,200 تومان