قیمت ورق استیل بگیر430شیت 1500×3000ضخامت 10

  • کد محصول rv79of
  • سایز 10
  • طول شاخه 3
  • واحد برگ
  • وزن تقریبی 354کیلوگرم
فریبرز منصف
کارشناس فروش تیرآهن
09196594759
اشکان ورمقانی
کارشناس فروش ورق
09362870166
اکبر ولی زاده
کارشناس فروش میلگرد
02166675936
فریبرز منصف
کارشناس فروش نبشی
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش لوله
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش پروفیل
09196594759
فریبرز منصف
کارشناس فروش ناودانی
09196594759
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
قیمت ورق استیل بگیر430شیت 1500×3000ضخامت 10 قیمت استیل بگیر 430 10 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر430 شیت1500×3000ضخامت 12 قیمت استیل بگیر 430 10 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر430شیت 1500×3000ضخامت 10 قیمت استیل بگیر 430 10 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430شیت 1500×3000 ضخامت 8 قیمت استیل بگیر 430 10 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430 شیت 1000×2000 ضخامت 4 قیمت استیل بگیر 430 10 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430 شیت 1500×3000 ضخامت 3 قیمت استیل بگیر 430 10 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430 شیت 1000×2000 ضخامت 3 قیمت استیل بگیر 430 10 0 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430 رول 1500 ضخامت 3 قیمت استیل بگیر 430 10 55,000 تومان
قیمت ورق استیل بگیر 430 رول 1500 ضخامت 2.5 قیمت استیل بگیر 430 10 57,500 تومان